Coronavirus

Beste ouders,
Met deze brief brengen wij jullie op de hoogte van de maatregelen die wij treffen tegen de verspreiding van het Coronavirus.
We volgen als scoutsgroep strikt de adviezen van de federale overheid en Scouts en Gidsen Vlaanderen, onze nationale koepel, op. Aangezien deze voortdurend veranderen volgen we deze op de voet en zullen we jullie steeds updaten wanneer veranderingen zich voordoen.
Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
De algemene richtlijnen zijn: Schaf alle activiteiten, weekends, evenementen en andere bijeenkomsten af.
Deze maatregel is van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.
Wat betekenen deze richtlijnen voor onze groep?
Alle activiteiten die gepland stonden worden geannuleerd en dit t.e.m. 31 maart. Of de activiteiten nadien hervat kunnen worden is momenteel nog niet zeker.
Concreet betekent dit voor onze groep dat we:
• Volgende activiteiten niet laten doorgaan:
o Halve dagen
o Hele dagen
o Weekends
o Etentjes
Alle kampen gaan voorlopig door zoals gepland m.u.v. buitenlandse kampen naar regio’s met negatief reisadvies (waaronder Italië). Hiervoor zullen we een alternatief zoeken. Is dit voor uw zoon/dochter het geval, dan ontvangt u verdere info van de takleiding.
Meer informatie?
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Adviezen Scouts en Gidsen Vlaanderen: Scouts in tijden van Corona
• Extra informatie voor ouders: Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders.
Bij vragen of bezorgdheden kan je ook steeds bij de groepsleiding terecht.
Scoutsgroet,
De (groeps)leiding van Scouts 38ste Beatrijs en 7de Sint Michiel.