Visie Jins

Zondag 22 september | 08.30-16.30

SINT MICHIELS COLLEGE

jiw sejteorg stein kjilnegie ew neod gaadnav .jiw sla ni niz leevneve re eilluj nebbeh kjilepoh .wuaaaim raajnij hcsipe nee nav trats ,gnagrevo kjilednie saaY

Zondag 29 september | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

.newuob stei koo naag ew aj haA .jiw sejteorg .neod nooweg kjilnegie jiw naag ad aj sud ,laakolnij teh nav miurpo ed roov ni naats snij ewuein eD

Zondag 6 oktober | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

nella neget nee oz ejtelleps ad oZ

Zondag 13 oktober | 08.45-16.30

SINT MICHIELS COLLEGE

eyB .lepsegnellahc etorg teh jiw neleps gaadnaV .nekam et ni reew “neknalp” mo djiT

Zondag 20 oktober | 10.00 – 12.30  

SINT MICHIELS COLLEGE

.nedneirv gniredagrev neeg .lab teh po tsnadeg fare netamedel ezno laamella neretsig nebbeh jiw tnaw netnalp laamella jiw njiz gaadnav ,nedrow dgezeg gam teH

Zondag 27oktober | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

.rooh reew re ew njiz keew ednegloV .eilluj roov remmaj agem ,sno roov gilaz ageM .ahah dnekeew po si gnidiel ed ,nesnem eveil yrroS

Zondag 3 november| 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

!seccuS .roov gniredagrev nee nemas nediereb eilluj ne gad ezed roov peorgsgnidiel eilluj tem tcatnoc ni eilluj negnerb jiW .nekkat eregnoj ed jib egats po eilluj naag gaadnaV .pahcsrediel teh po nedierebroov ejteeb nee koo tneketeb njiz niJ

Zondag 10 november | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

.gon tglov ofni DNEKEEWFEEL po naag eW .nevel eilluj ni negad etskuel an nee po ed roov raalk keisyf ne laatnem eilluj kaaM

Zondag 17 november | 08.45-16.30

SINT MICHIELSCOLLEGE

lohcS .nepokrev neteom njiw leev jiw tad neggez sud liw tad pmak sjiw agem nee nelliw jiW .njiw gaadnav nepokrev jiW .nenjiw nenjiw nenjiW

Zondag 24 november | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

?”LEOTS ED” ni tsree teh re tiz eiw .nelanrag ne nennoz dneziuD

Zaterdag 30 november | 10.00-12.30

WINTERDORP BRASSCHAAT

?tkramtsrek ed raan ejpirt nee nav ej kned taw ,snemaxe ed roov nemoknetiub reek etstaaL

Zaterdag 7 december | 19.00-22.00

SINT MICHIELS COLLEGE

.njiz peorg ed nav nekkiremmils ed eiw sneeni ew netew nad negarvredno eilluj GADRETAZ nemok jiW .snemaxe ed roov negals laamella eilluj tad negroz roovre taag gnidiel ed ,sserts neeG

Zaterdag 14 december | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE

mlif


Zaterdag 21 december | 20.00-22.00

SINT MICHIELS COLLEGE

.gizewnaa nella n’z tem sud njif iek si taD .si ti ekawtsreK .leenottsrek nee nav eilluj gnidiel egidiuh ed teizroov raaj tid si gnidiel ewuein neeg re neizegnaA

Zondag 5 januari | 10.00-12.30

SINT MICHIELS COLLEGE